RANG UNDANG-UNDANG /  ENAKMEN

PINDAAN ENAKMEN 2020
  • Enakmen A82: Enakmen (Saraan) Anggota-Anggota Pentadbiran dan Ahli-Ahli Dewan Negeri (Pindaan) 2020
  • Enakmen A81: Enakmen Perbekalan (2021) Tahun 2020
  • Enakmen A80: Enakmen Perbekalan Tambahan Kedua (2020) Tahun 2020
  • Enakmen A79: Enakmen Mineral (Pindaan) 2020
  • Enakmen A78: Enakmen Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan (Bahagian Yang Pertama) (Pindaan) 2020
  • Enakmen A77: Enakmen Perbekalan Tambahan Pertama (2020) Tahun 2020
  • Enakmen A76: Enakmen Taman Negara (Kelantan) (Pindaan) 2020
  • Enakmen A75: Enakmen Lambang-Lambang dan Nama-Nama (Mencegah Daripada Salah Guna) (Pindaan) 2019
  • Enakmen A74: Enakmen Perbekalan (2020) Tahun 2019
  • Enakmen A73: Enakmen Perbekalan Tambahan Kedua (2019) Tahun 2019
PINDAAN ENAKMEN TAMAN NEGARA
1. en taman negara 1938
2. pindaan EN. 5 THN 1960
3. pindaan EN A76 THN 2020
UNDANG-UNDANG PERLEMBAGAAN TUBUH
1. UNDANG-UNDANG PERLEMBAGAAN TUBUH KERAJAAN KELANTAN (BM) (pindaan hingga 1 Januari 2008)
2. LAWS OF THE CONSTITUTION OF KELANTAN (incorporating all amendments up to 1 January 2008)
3. UNDANG-UNDANG PERLEMBAGAAN TUBUH KERAJAAN KELANTAN (JAWI) (pindaan hingga 1 Januari 2008)
4. pindaan Enakmen A16 tahun 2008
5. pindaan Enakmen A20 tahun 2009
6. pindaan Enakmen A40 tahun 2012
7. pindaan Enakmen A68 tahun 2019
8. pindaan Enakmen A69 tahun 2019
9. pindaan Enakmen A78 tahun 2020
10. pindaan Enakmen A88 tahun 2023
PINDAAN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002
1. EN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002 (BM)
2. KN.PU 28 THN 2003 (tarikh permulaan kuat kuasa)
3. pindaan EN A4 THN 2006
4. pindaan A84 THN 2022
PINDAAN ENAKMEN MINERAL
1. enakmen mineral 2001.BM
2. pindaan EN A79 THN 2020
3. EN A83 THN 2021
PINDAAN PERATURAN MINERAL
1. PERATURAN Enakmen Mineral 2001
2. KNpu014(06)y2004
3. KNpu010(05)y2005
4. kelpu24(16)y2010
5. kltnpu17(06)y2014
6. kltnpu09(03)y2017
7. kltnpu14(4)y2018