Image
Image
YB Dato Speaker Dewan Negeri Kelantan Penggal ke-15
Image
Image

Pengenalan

“Selayang Pandang”

Tarikh lantikan adalah pada 05 September 2023
    • YB Dato’ Speaker adalah dipilih oleh Dewan, oleh itu kuasanya diiktiraf serta dihormati oleh semua dalam Dewan. YB Dato’ Speaker mengetuai atau mempengerusikan mesyuarat dan menjalankan kuasa-kuasa di bawah Peraturan-peraturan dan Perintah-Perintah Tetap Mesyuarat supaya peraturan-peraturan mesyuarat dipatuhi.
    • Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan sekarang ialah YB DatoSri Amar D’Raja DatoMohd Amar Bin Abdullah (S.J.M.K.) Kelantan.