Image
Image
YB Dato Timbalan Speaker Dewan Negeri Kelantan Penggal ke-14
Image
Image

Pengenalan

“Selayang Pandang”

Tarikh lantikan adalah pada 28 Jun 2018
    • YB Timbalan Speaker juga dipilih oleh Dewan dari kalangan Ahli Dewan Undangan Negeri. Tugas adalah mempengerusikan mesyuarat dan menjalankan kuasa-kuasa dibawah dan perintah-perintah tetap mesyuarat.
    • Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri sekarang ialah YB Dato’ Hj. Abdul Fattah bin Mahmood