Kata Aluan
YB Dato Speaker

Image

Kata Aluan

Menyedari hakikat bahawa dunia yang sedang mendepani era digitalisasi, Dewan Negeri Kelantan mengorak langkah ke depan untuk menyediakan sebuah portal yang boleh diakses oleh segenap lapisan masyarakat.

Melalui portal ini, para pemimpin dan rakyat boleh mengikuti perkembangan Dewan Negeri Kelantan dan mendapatkan maklumat yang diperlukan secara atas talian. Misalnya, maklumat yang berkaitan dengan Undang-Undang Tubuh kerajaan negeri, Enakmen-enakmen, Peraturan-peraturan, Penyata dewan, Soalan Dewan, Jawapan Dewan dan lain-lain dokumen.

Ahli-ahli Dewan Negeri turut mendapat manfaat seperti menyemak perbahasan yang telah lalu dengan lebih mudah dan menilai tindakan-tindakan kerajaan negeri terhadap sesuatu isu. Justeru, hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualiti perbahasan dalam persidangan Dewan Negeri.

Di samping itu, masyarakat akan mendapat maklumat yang jelas berkenaan perbahasan di dalam dewan negeri seterusnya membolehkan mereka memberi pandangan kedua melalui pelbagai medium kepada Kerajaan Negeri Kelantan. Maklum balas ini sekaligus akan meningkatkan lagi kecekapan kerajaan mengurus dan mentadbir Negeri Kelantan.

Saya ingin menzahirkan penghargaan Terima Kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam merealisasikan Portal Dewan Negeri Kelantan ini.
Sekian. Wassalam.
 
SPEAKER DEWAN NEGERI KELANTAN